Om oss

Historiken började 2001 när innovatören och byggmästaren Åke Mård gav sig själv en kravspecifikation på hur man skulle bygga husgrunder för att inte få fuktproblem i grunden.

Kravspecifikationen: Bygg en husgrund som inte får fukt i sin konstruktion även om montören av grunden inte uppfyller alla monteringskrav vid monteringen !
Koljerngrundens konstruktion uppfyller kravspecifikationen med råge,

– dels fuktproblematiken
– isoleringsförmågan
– köldbryggan intill ytterväggen
– bärigheten
– den egna vikten
– den långsiktiga hållbarheten
– cirkulariteten.

Nu kommer uppföljaren, av Koljern-tekniken, som får namnet T r e l i c e l l ®. En produkt som är enklare hållbarare och inget klimatavtryck.
Materialer som ingår är en träskiva och cellglas som isolering. Billigare både i tillverkning och montering.

Åke Mård

0