trelicell logo

Vi bygger en
hållbar framtid

Välkommen till ett nytänkande i byggbranschen långt utanför det traditionella tänkandet/utförande. Inget i vårt nytänkande har anammats av branschen beroende på att tanken ligger långt utanför branschens huvudspår.

Det finns bara fördelar med Trelicell

Till exempel är Trelicell-grunden väldigt hållbar och den är mycket prisvärd.

Klicka här för att se alla fördelar med oss.

Byggtekniken som går sin egen väg långt ifrån dagens tänkande om byggande och fastigheter.​

Byggtekniken har fått namnet TRELICELL® och består av olika träkomponenter eller kompositer och cellglas som isolering. Byggteknikens huvudmål är att vara energieffektiv, cirkulär, långsiktigt hållbar ( 300 – 1000 år) och klimatneutral.

Individers val är inte välunderbyggda eller rationella gällande energieffektiva lösningar som marknaden/myndigheter kräver/förutsätter.

Byggnadens pris är inte normgivande för köp av en byggnad idag/imorgon när byggnaden har en hög energi förbrukning som gör att månadens energikostnad är högre än motsvarande ränte- och amorteringskostnader. Läs mer på trägrundläggning.se.

Trelicell ifrågasätter, utmanar och löser

Ifrågasätter

Ifrågasätter byggentreprenörers, bankers och mäklares arbetssätt med fastigheter/byggnader när ny teknik lanseras/byggs.

Utmanar

Utmanar ovannämnda yrkesgruppers lösningar till de nya byggtekniker och dess kvalité, energieffektivitet, klimatpåverkan och hållbarhet.

Löser

Lösningar finns i utbildning, lärande ute i verkligheten och ett öppet sinnelag till ny teknik, vilket inte alltid finns i nämnda yrkesgrupper.
trelicell hus

Vi bygger klimatneutralt, hållbart och framtid.

Trelicell är speciellt framtaget för att bygga klimatneutralt hållbart. Vi bygger med Cellglas som isolering och som har en hållbarhet på över en miljoner år tillsammans med trämassa/kompositmaterial blir hållbarheten lika lång för dessa material

Vi erbjuder monteringsfärdiga byggelement

Offert lämnas på av kunden levererade ritningar.