trelicell logo

Astrup Fearnley
museet i Oslo

Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst är ett privatägt konstmuseum i Oslo. Museet öppnades 1993, och ägs av finansmannen Hans Rasmus Astrup.

Bakgrund

Taket på museet var konstruerat med korrugerad takplåt på LT-balkarna men man såg ett problem med att montera plåten om det blåste. Blåsten kunde förorsaka förlängd monteringstid vilket man ville eliminera. Peter Hellqvist kontaktade konsulterna och föreslog Koljern-tekniken, vilket eliminerade monterings problemet, men våra takelement måste kunna överföra vindlasterna till väggarna och då behövdes testning av elementen.

Utmaningen

Utmaningen med detta projekt var att konstuera ett tak för att kunna motstå blåsten och förebygga en förlängd monteringstid. 

Vår roll

RISE fick i uppdrag att göra testet. WSP:s konstruktörer fick i uppdrag att visa hur elementen skulle infästas för att elementen skulle kunna testas.

När Åke Mård fick se WSP:s infästning så sa Åke ”detta fungerar inte men utför testet så får vi se.”. Testet gjordes men fungerade inte.

Åke Mård ritade hur elementen skulle infästas och nytt test gjordes vilket hade en hållfasthet som översteg erforderliga värden och därmed fick vi ordern på de isolerade takelementen som har lutningar åt två olika sidor i samma element trots ett styvt element. Vi levererade ca 1600 m2 element till takkonstruktionen. Bilderna visar hur komplicerat taket är, men väldigt snyggt.

astrup fearnley construction